kilka słów o nas


Eko-Start jest firmą powstałą w 1997 roku prowadzącą działalność w zakresie budowy dróg i autostrad, specjalizująca się w:

 • - wycince oraz karczowaniu drzew
 • - zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zielonych wraz z nasadzeniami
 • - montażu ogrodzeń drogowych
 • - montażu barier drogowych
 • - robotach ziemnych

Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych, w większości z długoletnim stażem pracowników wraz z kompetentną, odpowiedzialną i rzetelną kadrą kierowniczą i inżynieryjno-techniczną. Posiada bogate zaplecze sprzętowe w którego skład wchodzą:

 • - koparki kołowe oraz gąsienicowe
 • - koparko-ładowarki
 • - samochody samowyładowcze
 • - samochody z HDS
 • - ciągniki rolnicze wraz z osprzętem
 • - kosiarki bijakowe
 • - kafar do montażu barier

Umożliwia to wykonywanie zleconych prac z należytą starannością z zachowaniem wszelkich norm oraz najwyższych wymagań jakościowych i terminowych.