NASZA OFERTA


OFERTA:

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

 • - wycinka wraz z karczowaniem drzew i krzewów
 • - rozdrabianie oraz utylizacja: pni, karp i gałęzi
 • - cięcia pielęgnacyjne i lecznicze
 • - przesadzanie drzew starszych
 • - zabezpieczenia drzewostanu na okres budowy
 • - roboty ziemne
 • - roboty brukarskie
 • - roboty wyburzeniowe
 • - Umocnienia skarp i rowów
  • - układanie prefabrykatów betonowych
  • - układanie różnego typu biowłóknin oraz mat
  • - układanie geokrat wraz z wypełnieniem materiałem
  • - hydroobsiew
 • - Zakładanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych
  • - rekultywacja wielkoobszarowa
  • - zakładanie trawników
  • - sadzenie drzew, krzewów, pnączy.
  • - kompleksowa pielęgnacja(ciecia pielęgnacyjne, koszenia)